Държавата дава на общините 7,9 млн. лв. за транспорт на ученици

Държавата дава на общините 7,9 млн. лв. за транспорт на ученици

7,9 млн. лв. ще бъдат отпуснати на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици, реши кабинетът на заседанието си в сряда.

“Средствата за превоз са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици”, се посочва в мотивите към решението. Сума в размер на 7 400 000 лв. ще бъде осигурена от централния бюджет, а останалите – 591 315 лв. – от бюджета на Министерството на образованието и науката.

С 1,5 млн. лв. пък ще бъдат финансирани дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена през 2018 г. С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка.

Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

1,5 млн. лв. ще бъдат дадени и за провеждане на допълнително обучение на учениците от основната образователна степен, които срещат трудности при овладяване на учебния материал по български език и по математика. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им.

Източник: monitor.bg

Коментари във Facebook