Ученици

Държавата дава близо милион лв за намаляване на отстъствията

Около 958 000 лв от държавния бюджет ще бъдат разпределени между 209 училища в страната с намерението да бъде намален броят на отсъствията на учениците, пише всекидневникът „Сега“.

Въпросните школа са кандидатствали по новата програма на МОМН „Без отсъствие“, която стартира през 2012 г.

Сумите, най-голямата от които е в размер на 50 760 лв и се дава на старозагорското СОУ „Христо Смирненски“ ще трябва да се използват от директорите за анализ на причините за бягствата от училище за периода на миналата учебна година (2011/2012).

С тези пари ще трябва да се изготвят и програми и мерки, които да спомогнат за намаляване на отсъствията. Сред очакваните резултати от изпълнението на мярката е и включването на родителите на децата в риск от отпадане и с лоши оценки.

Любопитен факт е, че има пет училища, които ще получат по 120 лв, а едно (Гимназия „Васил Карагьозов“ в Ямбол) – 60 лв. Финансирането зависи от броя на бележките, които дирекциите за социално подпомагане издават на ученици с повече от 5 неизвинени месечно. Прикриването на такива деца отрязва достъпа на училищата до по-сериозно финансиране.

Бюджетът на програмата „Без отсъствие“ е 2 млн. лв. От справката на класираните училища става ясно, че към момента половината от средствата няма да бъдат усвоени, тъй като програмата е нова и още не е добила популярност сред училищата, посочват просветни експерти, цитирани от „Сега“.