Държавата дава близо милион лв за намаляване на отстъствията

Държавата дава близо милион лв за намаляване на отстъствията

Около 958 000 лв от държавния бюджет ще бъдат разпределени между 209 училища в страната с намерението да бъде намален броят на отсъствията на учениците, пише всекидневникът “Сега”.

Въпросните школа са кандидатствали по новата програма на МОМН “Без отсъствие”, която стартира през 2012 г.

Сумите, най-голямата от които е в размер на 50 760 лв и се дава на старозагорското СОУ “Христо Смирненски” ще трябва да се използват от директорите за анализ на причините за бягствата от училище за периода на миналата учебна година (2011/2012).

С тези пари ще трябва да се изготвят и програми и мерки, които да спомогнат за намаляване на отсъствията. Сред очакваните резултати от изпълнението на мярката е и включването на родителите на децата в риск от отпадане и с лоши оценки.

Любопитен факт е, че има пет училища, които ще получат по 120 лв, а едно (Гимназия “Васил Карагьозов” в Ямбол) – 60 лв. Финансирането зависи от броя на бележките, които дирекциите за социално подпомагане издават на ученици с повече от 5 неизвинени месечно. Прикриването на такива деца отрязва достъпа на училищата до по-сериозно финансиране.

Бюджетът на програмата “Без отсъствие” е 2 млн. лв. От справката на класираните училища става ясно, че към момента половината от средствата няма да бъдат усвоени, тъй като програмата е нова и още не е добила популярност сред училищата, посочват просветни експерти, цитирани от “Сега”.

Коментари във Facebook