Ученици

Дърво с корен 2011

В конкурса „Дърво с корен 2011“ могат да участват всички – индивидуално или като група хора, училищен клас, местен клуб, и т.н. Номинации могат да изпращат и фирми, институции, читалища, музеи, НПО и др.

Достатъчно е да имате желание да разкажете за вашето дърво и да изпратите между 22 април и 31 август 2011 г. неговата номинация на електронна поща:

tree@bepf-bg.org

или по стандартна поща на адрес:
София 1612, ул. “Феликс Каниц” 13
Фондация „ЕкоОбщност“

Конкурсът не е за литературно есе или литературни умения, нито за фотография. Конкурсът е за дървото и неговата история.

Краен срок: 31 август 2011 г.