Институции

Дългото време пред компютъра не винаги е проблем за децата

Дългите часове пред компютъра не са признак за проблемна употреба на интернет, е едно от основните заключения от новия доклад на европейската изследователска мрежа „Децата на ЕС онлайн“, който се фокусира върху прекомерната употреба на интернет сред децата на възраст между 11 и 16 години.

Данните сочат, че за повечето деца времето, прекарано онлайн, не представлява риск. Вреда от прекомерна употреба се наблюдава сред малък процент от по-големите деца, които изпитват емоционални затруднения и са склонни да търсят силни усещания.

Интернет е неразривна част от живота на децата и младите хора. В България 91% от децата изполват интернет, като 83% от тях са онлайн всеки ден или почти всеки ден. За да отговори на въпроса до каква степен тази употреба излиза извън контрол, в първото по рода си представително европейско изследване „Децата на ЕС онлайн“ са включени и нездравословните аспекти на прекомерната употреба като липса на сън или апетит, несправяне с домашните работи, нарушен социален живот, безцелно сърфиране или несполучливи опити за намаляване на времето в интернет.

Повече по темата прочетете в сайта на Националния център по безопасен интернет