Мнения

Дуалното обучение ще помогне за намаляване броя на отпадналите от образователната система

В момента това е един от големите проблеми на професионалното образование у нас – немалък процент млади хора напускат преди 11 клас било поради бедност, било заради това, че професионалното обучение им се вижда трудничко и не се справят с усвояването на занаята.

Една от целите при дуалното обучение е младежите да видят, че има смисъл да получиш професия, особено ако след това бизнесът директно е готов да те наеме на работа, пише „Стандарт“.

И в момента има браншове, които влагат много в подготовката на кадрите си – например строителната камара, която не само инвестира в учебните бази на училищата, но и прави състезания между младежите за най-добър строител, където оценяването се извършва изцяло от хора от практиката.

При това нашите млади хора там се представят не по-малко успешно, отколкото в олимпиадите по математика, просто успехите им не се радват на такава голяма популярност. Един от големите пробиви на българските ученици е, че тази година наш отбор по сухо строителство се е класирал на второ място в европейско състезание, организирано и финансирано от една от най-престижните световни фирми в тази област.