Училища

Дуалната система е новата възможност за професионалните гимназии и училища

Проектът за Нов училищен закон дава възможност професионалните гимназии и училища по модела на германската дуална система да осъществяват професионално обучение във втори гимназиален етап (ХI и ХII клас) и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение).

Обучението чрез работа е форма на партньорство между професионална гимназия и работодател, която съчетава обучение в реална работна среда чрез наемане на работа в предприятие и обучение в професионална гимназия или професионално училище.

Вносителите дават автономия на училищата да разработват учебни планове и програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределят учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците.