Училища

До 30 юни се примат документи по програма „Училищен плод”

На 30 юни 2010 г. изтича крайният срок, в който кандидатите по европейската схема „Училищен плод” могат да подават документи за подпомагане за учебната 2010 – 2011 г.

 

Децата ще получават порция от пресни плодове и зеленчуци два пъти седмично по време на учебната година.

 

Общият размер на бюджета по схемата е 7,3 млн. лв. Размерът на финансовата помощ за едно дете за периода по схемата е 20,53 лева.

 

Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца.

 

Целевите групи, които обхваща Схемата „Училищен плод” са деца от ІІІ-та и подготвителна група на общинските, държавни и частни детски градини, както и учениците от подготвителен до ІV – ти клас включително на общинските, държавните и частните училища.

 

Заявления по схемата се приемат от 1 юни във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.

 

Кандидатите за участие в схемата „Училищен плод” са обособени в три групи:

  • Учебните заведения.
  • Еднолични търговци и юридически лица.
  • Общините и учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
 

Повече информация за условията за подпомагане, изискваните документи при кандидатстване, както и справка за броя на държавните, общински и частни учебни заведения и детски градини на територията на България, които са допустими по схемата, може да откриете ТУК.

 

Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ.

 

Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата „Училищен плод”, трябва да се предоставят на децата от детските градини и училищата по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са – ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. А зеленчуците – домати, краставици, пипер и моркови.

 

Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и предоставянето на плодовете и зеленчуците на децата и учениците е в съответствие с изискванията на Закона за храните. За да се гарантира високо равнище на закрила на здравето на децата и да се насърчат навиците им за здравословно хранене, по схемата недопустими за подпомагане са всички продукти с добавена захар, мазнини, сол или подсладители.

 

Съпътстващите педагогически мерки, които могат да се прилагат в рамките на Схемата „Училищен плод” от преподавателите в детските градини и училищата включват посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, изложби и др.