Училища

До 3 г. у нас електронните дневници изместват хартиените

Орлин Кузов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в Министерство на образованието и науката съобщи, че до две-три години хартиените дневници и ученически бележници може да изчезнат напълно от българските училища и да бъдат заменени от електронни.
 
Според г-н- Кузов, ако всеки учител разполага с лаптоп и се въведе електронна система, съдържаща данните от дневниците и ученическите бележници, ще отпадне необходимостта от хартиен носител. „Електронната дейност е хубаво нещо, но, разбира се, човек трябва да вкарва от някъде тази информация. Единият вариант е просто един човек във всяко училище в края на деня да вкарва оценки, отсъствия и пр., но в дългосрочна перспектива нашата визия е, че всеки учител трябва да има собствен лаптоп и да го прави ежедневно, това да стане негов стандартен трудов навик. До 2-3 години е напълно възможно да премахнем дневниците на хартия и да останат само електронните” е казал Орлин Кузов за предаването „Денят” на Дарик Радио. Предаването може да бъде слушано на запис тук в уеб сайта на Дарик Радио.
 
Електронната система позволява на родителите да се информират за успеха и поведението на децата им, задачите, предстоящите дейности, учебната програма и да получават много друга много информация от уеб сайта на училището.
 
Чрез подобна електронна система също така е възможно лесно и бързо да бъде извличана и обработвана информация за средния успех на един клас, училище, учениците на един преподавател и мн. др. данни и те да бъдат сравнявани, класирани и анализирани.
 
Училищните информационни системи са масово разпространени по целия свят. Те автоматизират голяма част от дейностите в училището и намаляват разходите на средства и време за извършването им.
 
В България в двадесет държавни и общински училища е възприетата образователната платформа Live@edu, локализирана на български език. Live@edu е пакет от уеб приложения за съвместна работа онлайн и за интернет комуникация. Локализираната версия на български език разполага с електронен дневник, софтуер за автоматично създаване и моделиране на учебната програма съгласно предварително зададени критерии и др. и предоставя възможност на родителите да се информират за представянето на децата им и за учебния процес от уеб сайта на училището. Подробности за платформата и за останалите й не по-малко важни характеристики са публикувани в Teacher.bg тук.
 
Председателят на ДАИТС Пламен Вачков предложи на провелия се на 27 март 2009 г. „Национален ИКТ форум: България 2009“ да се създаде комисия в парламента за информационното общество и технологиите, която да се грижи за развитието на информационното общество подобно на особено успешната аналогичната комисия в Румъния, осигурила ноутбуци за всички учители и подобрила за кратко време средата за е-услуги за населението.
 
В понеделник Teacher.bg публикува новина за осигуряването от страна на правителството на мини лаптопи за всички ученици и учители в основните училища в австралийския щат New South Wales. Това е част от националната програма Digital Education Revolution за трансформиране на образованието в Австралия, по която ще бъдат инвестирани 2 млрд. австралийски долара. Неотдавна Teacher.bg публикува информация за осигуряването 500 000 мини лаптопа на учениците в Португалия по правителствената програма „Магелан”. В Румъния също е предприета инициатива за предоставяне от правителството на лаптопи за всички учители в страната.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/