Ученици

До 19 май се дават служебни бележки за допускане до ДЗИ

До 19 май 2015 г. дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите.

В бележката се отбелязват датата, часът и училището, в което зрелостникът  трябва да се яви на 20 май 2015 г. на задължителния ДЗИ по български език и литература и на 22 май 2015 г. на втория задължителен изпит по предмет по избор, както и на съответната дата за трети ДЗИ по желание.

Експертите от Министерството на образованието и науката напомнят, че  зрелостните изпити започват в 8:00 часа и са с продължителност 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.