Учители

До 19 април приемат номинации за “Питагор“

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката.

В срок до 19 април 2016 г. можете да представите Вашата номинация за носители на наградите като документите може да изпращате на адрес:

Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000.

Наградите „Питагор“ са разпределени в следните категории:

Голяма награда за цялостен принос в развитието на науката;
Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;
Голяма награда за млад учен;
Награда за утвърден учен в областта на:

– Здраве и медицинските науки
– Природни и инженерни  науки
– Хуманитарни и социални науки

Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;

Награда за научна книга;
Награда за научно – популярна книга за деца;
Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите всеки кандидат прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV и снимка паспортен формат.

За допълнителна информация може да се обръщате към Весела Василева, главен експерт в дирекция „Наука“ – тел. 02/92 17 646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и младши експерт Кристина Николова, тел. 02/9217416, ел. поща: k.nikolova@min.bg.