Ученици

До 18 май зрелостниците трябва да получат служебните си бележки

Зрелостниците, подали заявления за участие в държавните зрелостни изпити, ще получат служебните си бележки за допускане до тях до 18 май. В бележките е записано къде трябва да се явят и в колко часа започва матурата, която са посочили в заявлението. Министерството на образованието и науката е готово с организацията на държавните зрелостни изпити. Първият е по български език и литература и ще се проведе на 19 май. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е на 23 май, а допълнителните матури по желание между 26 и 31 май. На сайта на МОН е публикуван графикът с разпределението на допълнителните матури по предмети, които ще се провеждат сутрин от 8:30 часа и следобед от 14:00 часа.

Евгения Костадинова даде разяснения и по проекта за промени в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Той е свързан с приетите още през февруари промени в Закона за предучилищното образование, които разшириха кръга от възможности за полагане на изпити за валидиране на компетентности. „Тези изпити се правят по реда на допълнителните матури, но не са допълнителни матури. Резултатът от такъв изпит се записва в отделно удостоверение“, обясни г-жа Костадинова. Самото валидиране на компетентности също не е нов момент в Закона. На него право имат да се явят лица, завършили средно образование, които не са изучавали определен предмет в училище. Пример за това са идващите от чужбина. С промените в Закона от февруари се прибави и възможност за зрелостници, които не са изучавали даден предмет като профилиращ, да могат да валидират компетентности по него. Разшири се и кръгът от предмети и към тях се добавиха информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство. Още тогава училищата са информирани за всички нови възможности, за да могат желаещите да положат изпит за валидиране на умения, като подадат заявления по реда на допълнителните матури. Срокът за това приключи в края на февруари, като заявления за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури са подали общо 272 лица.

Източник: МОН