Учители

До 15 септември не са заети 80 бройки за учители

Броят на учителите, които все още липсват е много по-малък от този през август месец, като годината ще бъде ресурсно обезпечена чрез наемането на пенсионирани учители – процес, който може да започне след 15 септември. Това заяви министър Меглена Кунева.

До 15 септемврине са заети 80 бройки за учители за целодневно обучение в училищна група. Свободни са още 68 места за начални учители, 63 – за преподаватели по английски език, 48 – за възпитатели в общежития и 36 – за ресурсни учители.

Кунева обаче предупреди, че освен учители в училищата, липсват и други педагогически специалисти като учителите в детските градини, хореографи, логопеди, психолози и други.

Източник: МОН