Ученици

До 1000 българи от чужбина ще могат да кандидатстват за студенти у нас

Правителството реши да се увеличат осигурените от българската държава места във висши училища за обучение на наши сънародници от чужбина в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от 400 на 1000. Също така, вече 20 висшисти от българската диаспора ще могат да се обучават за образователна и научна степен „доктор“ при 12 досега.

Актуализацията на постановлението на МС е породено от трайната тенденция на увеличаване броя на кандидат-студентите поради повишен интерес към обучение в българските висши училища на нашите сънародници от държави с традиционни български общности (Украйна, Сърбия, Молдова, Албания и др.), както и от други страни.

Министерство на образованието и науката ежегодно осигурява до 15 места за приемане на студенти, субсидирани от държавата, предназначени за класираните на първо място на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски от 12 средни училища в райони с компактно население от българската народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан.