Учители

До този момент няма нови учебници и учебни помагала за V клас по български език и литература, а в новата учебна програма са заложени теми, които се изучават в VI клас, което означава комбиниране на учебен материал от два учебника. Означава ли това, че учениците трябва да имат и учебници за VI клас?

Темите, които до този момент се изучават в 6. клас, не изискват задължително използване на учебници за 6. клас от учениците. Учителят трябва да прецени как и с какви учебни ресурси да постигне очакваните резултати на ниво тема.
Учебната програма е водещият нормативен документ в работата на учителя, а не структурирането на темите, в който и да е учебник. Затова трябва да се следва последователността и логиката на учебната програма за 5. клас, за да не настъпи объркване у учениците.

Източник: mon.bg