Учители

До тест са допуснати 453 кандидати за директори на училища

За първи път конкурсът за директори на държавни и общински училища се провежда едновременно в цялата страна. Кандидатите се явяват на тест в четири областни центрове – в Плевен – 75 кандидати, Шумен –  87, София-град – 189 и в Хасково – 102. Общо до тест са допуснати 453 кандидати. Те ще се състезават за директори на 109 общински и 37 държавни училища.

За София-град на тест се явяват 119 кандидати за директори на 24 общински и на 9 държавни училища.

За няколко училища в Ловешка, Варненска, Пазарджишка, Пловдивска и Кърджалийска област няма кандидати.

Писменият изпит включва решаване на тест от 50 затворени въпроса с един възможен верен отговор, който носи 1 точка. Максималното време за работа върху въпросите е 70 мин. Кандидатите попълват бланките анонимно, както при държавните зрелостни изпити. Минималният резултат, при който тестът се счита за издържан, е 25 точки.  С кандидатите, изкарали най-малко 25 точки, комисия провежда интервю за оценка на управленската, професионалната и комуникативната компетентности на кандидата, неговата ориентация към резултати, и дава своята оценка по 5-степенна скала.  Окончателният резултат от интервюто се формира като сбор от оценките на членовете на комисията.

Източник: МОН