Мнения

До седмица ще имаме два нови държавни образователни стандарта

Другата седмица ще оповестим още два много важни държавни образователни стандарта, саза заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Това са стандартът за оценяването и този за организацията на дейностите.

До края на юли ще бъдат готови и стандартите за професионалното развитие на учителите, приобщаващото образование, квалификацията по професия и за гражданското, екологичното, здравното и интеркултурното образование.

Останалите пет ще са готови до началото на октомври. Има стандарти, които са абсолютно необходими, за да стартира учебната година и там сме насочили най-много енергия и усилия, обясни Стаматов и допълни, че няма как да се започне без стандарта за институциите, оценяването, организацията на дейностите, информацията и документите

Има други стандарти, които са много ключови, но не са необходими към началото на учебната година – по тях е необходима по-сериозна дискусия. Такива са наредбите за инспектирането и за управлението на качеството. Има също и стандарти, които са свързани с новата бюджетна година и те ще бъдат предложени за обсъждане като проекти.

Източник: МОН