Учители

Доц. д-р Румяна Коларова пое щафетата, постави си приоритет

Доц. д-р Румяна Коларова пое поста служебен министър на образованието и науката от проф. д-р Анелия Клисарова на официална церемония в министерството днес. Новият министър посочи като свой приоритет работата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е в решителната си фаза.

„Моята амбиция е да направим максимално възможното, което означава много ефективна и обратна връзка с Комисията, и работа по бележките, които са получени“, допълни министърът. Във връзка с Оперативната програма доц. Коларова посочи, че Стратегията за висше образование, която беше внесена в Народното събрание, но не беше приета, трябва да бъде препотвърдена, но с особено внимание върху плана за действие.

Министър Коларова си поставя за цел и осигуряването на спокойно и пълноценно начало на новата учебната година на 15 септември и на академичната – на 1 октомври, както и необходимостта от първи стъпки в реформата на средното образование. Новият министър обърна внимание на приетите с „впечатляващ консенсус“ допълнения и изменения на Закона за професионалното образование и обучение в частта му за дуалното обучение, чието приложение според нея е много важно.

„Образованието е система, в която приемствеността е много важна. За мен още по-важно е да се спазват  принципите и приоритетите, които България има“, каза доц. Коларова пред журналисти.

При встъпването си в длъжност доц. Коларова получи от проф. Клисарова школски звънец, за да открие новата учебна година, както и Летопис на средното образование на английски език от 1931 г. В изданието се разглеждат образователните системи в Европа и на българското образование е дадена висока оценка.

Източник: Пресцентър на МОН