Училища

Дофинансират малките училища

Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г, съобщава „Стандарт“.

С тях се усъвършенства методиката на финансиране на училищата в общините с районно деление, като се създава допълнителна възможност за осигуряване на средства за финансирането на малките училища, разположени в отдалечени населени места в периферията на общините, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет и уточниха, че издръжката на тези училища е по-висока от средната за общината.

В рамките на одобрената методика ще бъде приложен диференциран подход за определяне на средствата по стандарти за учениците в населените места, обхванати в периферните райони.

От Министерски съвет обясняват, че по този начин ще се постигне по-голяма справедливост при разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности по функция „Образование“ и ще се подобри финансирането на малките училища, разположени в отдалечени и по-слабо населени места.