Достъп до портала и вход

След стартиране на браузър (Напр.: “Google Chrome“, “Opera”, “Internet Explorer” и др.) въведете адреса: https://dnevnik.домейн на училището/

фиг. 1

Кликвате върху бутона „Вход“ (фиг. 1). Отваря се изглед за „Влизане“, в който трябва да въведете потребителско име, във формат username@domain.com

фиг. 2

Натиснете бутона  (фиг. 2), след което въвеждате получената парола.

фиг. 3

и избирате „Влизане“.(фиг. 3)

ВАЖНО!!!: След начално влизане в портала, Ви се дава възможност  да смените получената временна парола, с парола по Ваше желание, която трябва да съдържа 8 и повече знака (комбинация от големи букви, малки букви и цифри!) (фиг. 4)

фиг. 4

 

 

 

« начало