Достъп до портала и начален екран

 

След стартиране на браузър (Напр.: “Google Chrome“, “Opera”, “Internet Explorer” и др.) въведете адреса: https://dnevnik.домейн на училището/

ВАЖНО! Като локален потребител влизате  кликвайки два пъти върху логото  пред Училище 365 с потребителско име и парола за администратор.

« начало