Училища

Допълнителни 55 735 лева отиват за оптимизация на училищната мрежа

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 55 735 лв. за осем общини за финансовото осигуряване на дейности по националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С две постановления от 2017 г. на тези общини са предоставени 95% от сумите по одобрените им проекти, а със сега отпуснатите средства се осигуряват окончателните плащания по тях, съобщават от правителствената пресслужба.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ финансира общински проекти за преструктуриране на училища и професионални училища или за създаване на средищни училища.

По бюджета на МОН и на общини бяха одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 101 115 лв. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Източник: novini.bg