Ученици

Допълнителни часове по български език за децата, на които той не е майчин

Планът на министерството на образованието, по който ще се работи за намаляване на отпадналите от образователната система предвижда допълнителни часове по български език, съобщава „Стандарт“.

за деца, на които той не е майчин, както и доучване по останалите предмети, където хлапетата срещат обучителни трудности. За допълнителната подготовка само по български за следващите три години държавата е предвидила 25 милиона лева, които ще бъдат отпуснати по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

От тези средства ще могат да се възползват и децата на бежанците. 2,2 млн. лева пък са заложени за преодоляване на обучителните трудности на учениците по други предмети.