Допълнителни стипендии за студентите от приоритетни направления

Допълнителни стипендии за студентите от приоритетни направления

Допълнителни стипендии ще получават студентите от приоритетните професионални направления, за да се насърчават да се обучават там. В тях влизат математика, физически и химически науки, педагогика на обучението,  религия и теология, енергетика, химически технологии и материалознание. Това предвиждат промени в подзаконовата нормативна уредба, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Предлага се също да се увеличи както приемът, така и финансирането в приоритетните професионални направления.

От началото на 2016 г. до момента студентите, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления получаваха допълнителни стипендии, но финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. От втория семестър на настоящата учебна финансирането ще става с държавни средства.

Няма да се закриват филиалите във Видин, Враца, Ловеч, Кърджали и Смолян на Великотърновския, Пловдивския, Минно-геоложкия и Медицинския университет – София. „Там се обучават сравнително малко студенти, но те трябва да бъдат запазени“, смята просветният министър Красимир Вълчев.

Висшите учебни заведения, които предлагат обучение в приоритетните професионални направления, да получават повече средства, предвиждат още промените. Независимо каква е оценката на тези учебни заведения, в приоритетните специалности ще може да се увеличи приемът. В специалностите Икономика и Администрация и управление приемът ще се намали дори в учебните заведения с висока оценка.

Промените в четирите постановления на Министерския съвет, които се отнасят да приема, финансирането и стипендиите на студентите във висшите училища са качени на сайта на образователното ведомство. Предложения, бележки и становища по тях могат да се правят до 12 февруари.

Източник: dariknews.bg

Коментари във Facebook