Институции

Допълнителни стипендии за студентите от приоритетни направления

Допълнителни стипендии ще получават студентите от приоритетните професионални направления, за да се насърчават да се обучават там. В тях влизат математика, физически и химически науки, педагогика на обучението,  религия и теология, енергетика, химически технологии и материалознание. Това предвиждат промени в подзаконовата нормативна уредба, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Предлага се също да се увеличи както приемът, така и финансирането в приоритетните професионални направления.

От началото на 2016 г. до момента студентите, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления получаваха допълнителни стипендии, но финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. От втория семестър на настоящата учебна финансирането ще става с държавни средства.

Няма да се закриват филиалите във Видин, Враца, Ловеч, Кърджали и Смолян на Великотърновския, Пловдивския, Минно-геоложкия и Медицинския университет – София. „Там се обучават сравнително малко студенти, но те трябва да бъдат запазени“, смята просветният министър Красимир Вълчев.

Висшите учебни заведения, които предлагат обучение в приоритетните професионални направления, да получават повече средства, предвиждат още промените. Независимо каква е оценката на тези учебни заведения, в приоритетните специалности ще може да се увеличи приемът. В специалностите Икономика и Администрация и управление приемът ще се намали дори в учебните заведения с висока оценка.

Промените в четирите постановления на Министерския съвет, които се отнасят да приема, финансирането и стипендиите на студентите във висшите училища са качени на сайта на образователното ведомство. Предложения, бележки и становища по тях могат да се правят до 12 февруари.

Източник: dariknews.bg