Мнения

Допълнителни матури за британски университети?

Британската система на обучение позволява на учениците в последните две години на т. нар. A-level да изберат три или четири учебни предмети, по които на финала държат матури. Все по-често се случва техните университети да отправят и допълнителни искания за матура по конкретен предмет и към българските си кандидати, което означава, че нашите абитуриенти трябва да положат не само задължителните две, а и трета матура.

Обикновено допълнителното изискване е за матура по английски или математика, която все по-често се гледа от британските висши училища като задължителен вход към тях. При това става дума не само за специалности, свързани с точните науки, а дори и в такива области като правото.

Освен резултатите от тази матура обаче британските вузове гледат и хорариума от часове, които е взел кандидатът. Така се оказва, че много деца, които не са в математически гимназии и не могат да отговорят на тези изисквания, трябва да наваксват невзетите си часове в частни школи или допълнителни форми на обучение, разказва Светлан Данев, координатор на проекта „Световно образование“.

Великобритания всъщност направи реформа в цялата система на средното си образование, с която увеличи часовете по математика за учениците. Това означава, че на нашите кандидати ще бъде все по-трудно да покриват високите критерии на британските университети, ако не са ученици в природо-математически гимназии.

Източник: standartnews.com