Училища

Документите за записване в гимназиите се подават от днес

Днес, 15 юни е началото на кампанията по подаване на документите за записване в гимназиите. Тя ще продължи до 20 юни.

Кандидат-гимназистите трябва да попълнят заявления зе участие в класирането с подредени желания, като няма ограничения в броя на желанията. При подаването на документите се представят копие на удостоверението за завършен VII клас, копие от служебната бележка за оценките от приемните изпити.

Седмокласниците в страната се борят за 38 500 места в т.нар. елитни гимназии. Кандидатите за тях обаче са по-малко – между 32 599 и 37 000. Разбира се това не означава, че всички ще влязат в желаната специалност.

Първото класиране ще бъде обявено до 26 юни, а записването на приетите е от 27 до 29 юни.