Ученици

Доклад на Сметната палата с критика за дейностите по интеграцията

Излезе одитът на Сметната палата за изпълнението на образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства за 2012-2014, в който се твърди, че не са ефективни дейностите за постигане на тази интеграция.

До дни ще бъде готов план за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад на Сметната палата. Голяма част от проблемите се дължат на непълната законова рамка. Сега с новия Закон за предучилищното и училищното  образование и новите стандарти – за книжовния български език и за приобщаващото образование, много от критиките на палатата ще отпаднат, каза заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

Новото ръководство на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства е предприело навременни и адекватни мерки за отстраняване на административните пропуски в работата. Крайният срок за изпълнение на препоръките е до април 2017 г., но ние ще сме готови по-рано, увери Стаматов. Стана ясно, че някои от препоръките вече се изпълняват.

Източник: МОН