Училища

Доклад на НСИ: Учениците в България са с 0.3% по-малко от миналата година

През учебната 2014/2015 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604.5 хил., от които 105.7 хил. са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.8 хил., или с 0.3%, сочи доклад на НСИ .

В началото на учебната 2014/2015 година учебни занятия се водят в 2 019 общообразователни училища , от които 149 начални, 1 325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ).

В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища намалява със седем поради закриване или преобразуване.