Мнения

Докладът за младежта отчете положителна тенденция

Докладът за младежта, приет от правителството миналата седмица, отчите значителен напредък до дела на  младежите между 18 и 24 години с по-ниско образование и извън образователната система, пише „Сега“.

За последните 9 години той е намалял с 8 процентни пункта. Този дял през 2001 г. е 20.5%, а през 2012 г. – 12.5%, което се доближава до средната за ЕС с незначителна разлика.

Институциите нямат интерес да установят причините за напускане на училище, е мнението на младежите, които не успяват да завършат 12-ти клас.

79% от тях посочват, че никой не ги е потърсил след прекъсването им, а училищен представител се е обърнал към 16% от отпадналите от образователната система. Основните причини за отпадане от училище са материално-финансови – бедност, липса на пари.

Следват проблемите с учебния материал и трудностите, които децата изпитват с четене, писане и смятане.