Ученици

Добър (4) за зрелостниците и тази година

Няма влошаване на резултатите на зрелостниците. Този извод направи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след анализ на проведените за 19-ти пореден път задължителни матури.

Зрелостниците явили се на матурата по Български език и литература са 48 755 ученици. Техният среден резултат по точки е 52,57 т. или по шестобалната система оценката им би била – добър 4,13. Оценката от втория държавен зрелостен изпит би била добър 4,38. Тази година няма ученици с нула точки и на двете матури. Миналата година те са били осем. Намалява броят на зрелостниците със слаби и с отлични оценки.

Така, ако учениците със сто точки през миналата година са били 131, то тази година те са едва 18. Един ученик е получил максимумът брой точки 100 и на двете матури. Почти по всички предмети резултатите на момичетата е по-висок от този на момчетата. Като по математика резултатите са напълно еднакви – 4,64.

Намалява и броят на учениците със слаби оценки по БЕЛ от 4 189 – през миналата година на 3 887 за 2017 г. Намалява борят на слабите оценки и по вторият зрелостен изпит от 6460 на 3190. Гимназията с най-добри резултати по Български език и литература е столичната 91-ва немска езикова гимназия с успех отличен 5,66. На втората матура, която се провежда по избор на първо място е Американският колеж в София със среден успех 5,84. Така с най-висок среден успех са профилираните гимназии, а с най-нисък среден успех – професионалните гимназии.

Добре се представят средните училища. Най-високи резултати са постигнали учениците в София-град, Смолян и Варна, а най-ниски в Ямбол и Кърджали. Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ отбеляза, че продължава тенденцията зрелостниците да подават молби за явяване на втора матура, но от заявилите едва 44% са се явили. Най-предпочитани за втора матура са изпитите по биологията, английски език, география.

От МОН отчитат и възходяща тенденция по отношение на предмета „История и цивилизация“ и през трите предходни години. Влошаване на резултатите се отчитат по руски и испански език. Учениците имат по-високи резултати от предходни години по английски, италиански, френски, немски. Увеличава се процентът на отличните оценки по история, химия, опазване на околната среда.

Костадинова обясни, че в сравнение с миналата година по-нисък успех отчитат учениците в областите Добрич, Кърджали, Пазарджик, София област. „Този спад не е драматичен и не може да се отчита като сериозен, но на регионално равнище следва да се направят съответните анализи“, изтъкна експертът. По отношение на въведените модули, анализът показва, че деленето не е оказало влияние върху резултатите на учениците, но се обмисля оптимизирането времетраенето им.

Костадинова заяви, че намалява процентът на зрелостниците, които не са получили точки за резюмиране на текст. Данните показват още, че намалява процентът на зрелостниците, които пишат интерпретативното съчинение и се увеличават тези, които се опитват да пишат есе.

Източник: news.bg