Ученици

“Добротворчество“ – национален конкурс за млади музиканти, художници, писатели и младежи в затруднено финансово положение


Конкурсът се организира съвместно от Милостив – платформа за благотворителност и социална дейност,Фондация Благородна Бадева, Сдружение за Модерна Култура и Васка Глушкова.

Период: 16 октомври 2014 г. – 18 април 2015 г.

Конкурсът е разделен на четири категории за:

– млади музиканти между 14 и 25 години
Краен срок за кандидатстване 05.03.2015

– млади художници, между 16 и 29 години
Краен срок за първи кръг 31.01.2015

– млади писатели между 16 и 26 години
Краен срок за кандидатстване 20.01.2015

– млади а също и за младежи, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение. между 18 и 21 години
Краен срок за кандидатстване 28.02.2015

Целта е да бъдат подпомогнати младите хора в творческите им търсения като им се предоставят възможности за изява, финансова помощ, форум за споделяне на идеите им и за преосмисляне на мисията си като творци.

Още информация