Мнения

Дни на кандидат студента в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организира на 11 и 12 март Дни на кандидат студента. Мястото определено за проявата е централното фоайе на Ректората.

Събитието, което ще даде отговори на въпросите на всички желаещи да опитат силите си във ВУЗ-а, ще протече при следната програма:

11 март 2011 г.

10:00 ч. – Тържествено откриване от проф. Иван Илчев, ректор на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и доц. Мария Шишиньова, заместник-ректор по учебната дейност ОКС „Бакалавър“.
10:00 – 12:00 ч. – Представяне на лабораторията по криминалистика за кандидат-студенти (ІV етаж, северно крило, Ректорат, Татяна Грозданова)
11:00 – 13:00 ч. – Ден на отворените врати в Биологически факултет (желаещите да посетят и разгледат материалната база на Биологическия факултет могат да потърсят гл. ас. д-р Йована Тодорова в 132 стая на факултета).
10:00 – 17:00 ч. – Ден на отворените врати в Химическия факултет (желаещите да потърсят доц. Соня Илиева или доц. Стефан Цаковски в сградата на факултета, бул. Джеймс Баучер №1).

12 март 2011 г.

10.00 – 17:00 ч. – Ден на отворените врати в Химическия факултет (желаещите да потърсят доц. Соня Илиева или доц. Стефан Цаковски в сградата на факултета, бул. Джеймс Баучер №1).

В Дните на кандидат-студента, Музеят по палеонтология към Геолого-географския факултет ще работи без входна такса.

18 март 2011 г.

13:00 – 15:00 ч. – Ден на отворените врати на Факултета по журналистика и масови комуникации

25 март 2011 г.

Ден на отворените врати в Медицински факултет

16 април 2011 г.

Ден на отворените врати във Физически факултет