Мнения

Днес представят актуализираната Стратегия за развитие на висшето образование

Във връзка с актуализирането на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. и приемането й от Министерския съвет, както и подготовката за стартирането на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова и нейният екип ще представят основните тенденции, приоритети, задачи и цели заложени в стратегията.

Представянето ще се състои на 2 октомври, четвъртък, от 13:00 часа в зала 2, етаж 7, в Министерството на образованието и науката.

Актуализираният вариант на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година посочва приоритетните области за развитие на висшето образование у нас. Стратегията очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 година и е изготвена и съобразена с българските и европейски документи за развитие на висшето образование.