Мнения

Днес започва форумът “Иновации в обучението и познавателното развитие“

Днес се открива официално третия национален научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Организатор на форума е Сдружение „Образование и технологии, а партньори са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Регионален инспекторат по образованието – град Бургас.

Събитието се реализира в рамките на глобалната програма на Майкрософт „Партньори в познанието“ и има за цел да събере на едно място преподаватели от висши училища, изявени учители и директори на водещи учебни заведения и детски градини, за да се дискутират въпросите за реализирането на ефективен и съвременен учебен процес.

„Темата за качествено, новаторско и конкурентноспособно образование е приоритетна за съвременното общество. Чрез своята глобална инициатива „Партньори в познанието“ Майкрософт подкрепя образователната общност в стремежа й да отговори на тези предизвикателствата. Компанията и партньорите й предоставят  облекчен достъп до най-новите технологии, съвременно учебно съдържание и обучение на учители“, коментира Георги Ранделов, генерален директор на Майкрософт България.

Над 160 учители и преподаватели ще вземат участие в научно-практически форум с научни доклади в областта на прилагане на иновации в обучението. В работните групи ще се включат също професори от Полша и Русия, както и учители от Испания и Македония. Основни направления в програмата на събитието са съвременни педагогически акценти, интегриране на технологиите в учебния процес, ефективни методи на преподаване и учене, алтернативни форми на организация на учебния процес и представяне на добри педагогически практики на всички образователни нива.

„Всяка учебна година за мен е ново предизвикателство – да провокирам интереса на учениците, но и същевременно да поддържам високо ниво на умения и познание. Чрез образователната програма на Майкрософт „Партньори в познанието“ аз и моите колеги разчитаме не само на обучителни материали, но и на достъп до най-съвременните технологии, с които да направим стъпка напред и да надграждаме в своята работа. Допълнително, чрез Мрежата на учителите – новатори програмата на Майкрософт и участието в този форум ни дават възможност да поддържаме връзка по между си и да обменяме опит. Да знаеш, че не си сам и имаш подкрепата на общността и бизнеса е изключително важен фактор за мотивацията на всеки един от нас“, каза Десислава Миленкова, учител в 137 СОУ „Ангел Кънчев“ в София и участник във форума.

„Този форум е сцена, на която учителите представят своята ежедневна работа и денонощен труд за създаването и въвеждането на съвременни и иновативни практики в класните стаи. Чрез подкрепата и партньорството с Майкрософт в България техният труд достига до цялата образователна общност в навечерието на новата учебна година. С всяка изминала година подадените доклади за въведени новаторски практики нарастват, привличаме партньори и съмишленици от други държави и реализираме съвременната концепция за образование“, допълни доц. д-р Румяна Папанчева, председател на Сдружение „Образование и технологии“, организатор на форума.

Материалите от форума са издадени в брой 3/2012 на списание „Образование и технологии“, придружено от CD с учебни ресурси в електронна форма, готови за използване в учебния процес. След приключване на форума, електронният вариант на списанието ще бъде достъпен свободно от сайта на форума: www.itearning-bg.com