Училища

Днес е изпитът по Математика II в СУ

С изпит по математика II продължава втората кандидат-студентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г., съобщиха от университета.

Днес в 9:00 часа в 65-та аудитория на Ректората Магдалена Инджова от Свиленград изтегли тема № 2 за писмения изпит по математика II. Кандидат-студентите, които са заявили участие в изпита, са 959 души.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя поздрави кандидат-студентите за това, че са избрали да се явят на изпит в СУ, пожела им да бъдат съсредоточени и да дадат най-доброто от себе си.

Председателят на изпитната комисия на изпита по математика II доц. Първан Първанов се присъедини към пожеланията на доц. Стефанова за успех и поздрави всички с избора им да кандидатстват във Факултета по математика и информатика на СУ.

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.