Ученици

Днес е изпитът по математика след седми клас

58 909 седмокласници днес се явяват на задължителния изпит по математика за външното оценяване след седми клас и за кандидатстване в профилирани гимназии и паралелки.

Те ще се тестват в два модула. Първият от 25 задачи, структурирани с четири отговора с един верен и втори модул, който е от пет задачи с отворен отговор.

Местата за прием са 39 559, което значи, че шансът на всеки кандидатстващ е доста сериозен.

В 8:10 часа в Министерството на образованието, младежта и науката беше изтеглен вариант 2. Изпитът започна в 9:00 часа.

Три задачи от допълнителните пет ще са с кратък отговор, като от учениците ще се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение.

Другите две задачи ще са с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Този модул ще продължи 90 минути, а максималният брой точки за него е 35. Максималният сбор точки от двата модула е 100.