Мнения

Днес е Европейският ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.

Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

По този повод главният секретар на Съвета на Европа г-н Ягланд разпространи декларация:

„На 26 септември ние честваме голямото езиково разнообразие в Европа. Да си припомним думите на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който каза, че езикът често е източник на недоразумения. Наистина езикът може да бъде използван като оръжие, като средство за дискриминация и унижение.

Заедно можем да направим така, че езиците да не бъдат източник на недоразумения, а да са ключът за междукултурния диалог и взаимното уважение. За да се осъществи това, ние трябва да развиваме манталитета си и да подкрепяме езиковото разнообразие.

Съветът на Европа силно се е ангажирал с всички езици в Европа както чрез работата, свързана с опазването на регионалните или малцинствени езици, и изработването на общи норми за преподаване и оценяване на езиковите компетентности, така и чрез подкрепата, оказвана на страните членки за прилагане на приобщаващ подход в обучението по езици.

Днес Европейският ден на езиците се чества в Страсбург, в Грац заедно с Европейския център за съвременни езици и с многобройни прояви в цяла Европа и по този начин ние подчертаваме главната роля, която играят езиците за изграждането и развитието на толерантни, миролюбиви и приобщаващи общества.“

Специфичните цели на празника са :

  • да привлича вниманието на обществеността към значимостта на ученето на езици, за да се създават благоприятни условия за многоезичието и разбирателството между културите;
  • да подкрепя голямото езиково и културно разнообразие в Европа;
  • да насърчава ученето на езици през целия живот в училище и извън него.

Електронната страница на Европейския ден на езиците е достъпна на 28 езика. През 2013 г. повече от 620 прояви бяха регистрирани в календара. Този брой представлява само малка част от всички дейности, които се провеждат в Европа и извън нея около 26 септември и основно са организирани в училищата, университетите, асоциациите и културните и езикови институти.