Учители

Днес е Денят на Земята

Днешният ден, 22 април, е Деня на Земята, който се отбелязва от 1970 г. Повече от 500 млн. души от 175 държави с различни събития ще покажат, че оценяват благата, която планетата ни дава и ще се отнесат с грижа за нуждите й.

Денят е „рожден ден“ за съвременните екологични движения и днес традиционно на стотици места в света организираните мероприятия са вид демонстрация за защита на природата.

За първи път се празнува в Сан Франциско през 1970 г., като целта е да се обърне внимание на екопроблемите на Земята. Днес, повече от 40 години по-късно, демонстрациите не стихват, екоакциите са ежедневие, но… планетата Земя е все така застрашена от екокатастрофа.

Днес Българското дружество за защита на птиците кани всички желаещи да гостуват в природозащитния им център „Източни Родопи“ в град Маджарово. Там може да се научи повече за дейности по опазването на биоразнообразието на най-богатия на растителен и животински свят район в България.

В програмата за деня са включени и занимания за деца – конкурс за рисунка на тема „Летящите символи на Източните Родопи“; викторина с въпроси за защитените територии и редките животни и растения в Източните Родопи; интерактивни образователни игри за ученици. Ще има и организирано наблюдение на лешояди със зрителни тръби и телескопи, както и интерактивната изложба за опазването на лешоядите в България, четем в dnevnik.bg.