Дневна програма

Тoзи модул дава възможност да направите промени в програмата за текущия ден, когато има непредвидени причини (отсъствие на учител, замяна на часа на класа с безопасност на движението и др.). Необходимо е да натиснете/кликнете върху бутона за редакция (фиг. 1)

фиг. 1

и се отваря в работното поле (фиг 2) клас, час, предмет, учител и тема – полета, които могат да бъдат променяни/редактирани. В полето „Тема на урока“ (което е задължително) е достатъчно да въведете няколко произволни символа за да можете да запишете промените. Същото ще бъде попълнено от съответния учител.

фиг. 2