Мнения Учители

Диян Стаматов: Учителите трябва да усетят увеличението на заплатите сега, а не напролет

Увеличението на учителските заплати трябва да бъде зададено януари или февруари. Това  каза в интервю пред „Монитор“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и директор на 119-о СОУ Диян Стаматов.

„За първи път имаме реализирана цялата нормативна база в началото на годината – Закона за държавния бюджет, Наредбата за изменение на заплатата на учителите, Колективния трудов договор и анекса към него, от няколко дни и правила за работните заплати. Целият пакет от документи предишни години беше подготвян до края на март. Затова настъпи и объркването на директорската гилдия, защото с години, когато се говори за увеличение на заплати, реализирането става три месеца по-късно – и като нормативна база, и като раздаване. Сега още в началото на годината в училищата, в които има добре работещ ръководен екип, нещата вече са факт. Когато в едно училище е реализирано увеличение, а в друго не, това довежда до объркване“, добави още той.

Според Стаматов всеки един главен счетоводител трябва да изчисли наличния финансов ресурс по бюджета на училището.

„Разчетите са така направени, че брой ученици и брой паралелки, плюс издръжката, са достатъчни за увеличение от 20%. Счетоводителят първо трябва да направи отчета за увеличението на заплатите, едва след това сметките за издръжка, а не обратното. Вторият много важен ангажимент е да поиска увеличение с 20% на средствата за януари и февруари, които се отпускат от общините, за да могат те да стигнат за предвидените възнаграждения“, добавя Стаматов.

„Объркване има и при колеги, при които има намаляване на броя на учениците, но не е организирано преструктуриране на училищния колектив и не е намален броят на педагозите. В малките училища напускането на 5-6 деца може да доведе до сериозни финансови затруднения. По мнение на министъра и на Отрасловия съвет няма да се достигне очакваното увеличение в сравнително малка група училища – между 5 и 10%. При тях са възникнали такива казуси – намаляване на броя на учениците или на паралелките или неоптимизиране на учителската структура. Това обаче не е основание в цялата страна да се говори за такъв проблем. До 99% в случаите осъществяването на увеличението е факт и може да се реализира още през януари или февруари“, категоричен е той.

Източник: monitor.bg