Мнения

Диян Стаматов: Съвремието изисква промяна на програмите

„Първо бяха утвърдени програмите за първи и пети клас. След това за втори, шести и осми. Нямаше яснота сред общество, родители, учители и издатели какво следва. Беше необходимо малко техническо време, в което да се премахнат някои елементарни пропуски в подготовката на следващите програми, преди да бъдат качени за разглеждане“, коментира в интервю за „Телеграф“ зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

„Това са работни варианти. В следващите 3 г. постепенно и поетапно ще се обсъждат и утвърждават. Спазвана е основната философия на промяната, заложена в разпоредбите – намаляване на тежестта на учебното съдържание. Ако в момента има 72 ч. по биология в 9-и клас например има 65 нови теми. Тоест остават само 7 ч. за затвърждаване, преговор, надграждане, разказване и обмисляне“, каза още той.

„В момента живеем в коренно различно време, в което информацията затрупва всички, включително поколението, което расте. Така или иначе учениците не четат прекалено многото информация, колкото и да ни се иска да го правят. Единственият разумен изход от тази ситуация е осъвременяване на учебното съдържание с намаляване на темите и оставяне на възможност по всички предмети за разказване, осмисляне, преговаряне и др“ допълва Стаматов.