Мнения

Диян Стаматов: Родителските срещи да отпаднат

Отпадане на родителските срещи в сегашния им вид поиска директорът на 119. Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ и бивш заместник-министър на образованието Диян Стаматов.

Според него това ще е следствие от влизането в действие на електронните дневници.

„Достигането на информацията до всеки родител в реално време обезсмисля провеждането на срещите на родители и учители във формат цял клас. До всеки родител достига за миг, в реално време информацията за оценки, отзиви и отсъствия, става съпричастен със събития и прояви в училище“, пише той.

Според него „наличието на сегашните родителски срещи води до повече негативи, отколкото до положителен смисъл… Ползата на досегашните родителски срещи при наличието на бърза, динамична и модерна информираност обезсмисля събирането на толкова хора на едно място“.

Стаматов отчита оставащата потребност от консултиране на родителите за децата им, но това – смята той – може да става лично, без организирането на родителски срещи по няколко пъти в годината.

„Индивидуалната консултация с учител има много повече смисъл и дава повече конкретна информация за родителите. Ако погледнем нормативната база, там няма разписан регламент за провеждане на родителски срещи. Но е добре след завършването на учебен срок да се проведе събиране на родителите, за да се изкажат положителното напредване в подготовката, както и тенденцията за класа“, е мнението на Стаматов.

Източник: offnews.bg