Мнения Училища Учители

Диян Стаматов: Заплатите на педагозите от кварталните училища може да скочат с над 17%

В края на следващия месец ще бъде ясна общата картина в страната и къде е достигнато обещаното увеличение. Причината за това е, че към 15-и февруари става ясно точното разпределение на финансовите ресурси по общини към училищата.

Това казва в интервю за „Монитор“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и директор на 119-о СУ Диян Стаматов.

„Според мен около 90% от школата ще имат възможност за 17%-вия ръст. Това е така, тъй като увеличението на единния разходен стандарт в трите му направления – брой ученици, брой паралелки и образователна институция, е малко над 16, 5 % и това е напълно достатъчно, за може да се нарасне заплатата на целия персонал“, добавя той.

„В други училища обаче има намаляване на броя на децата, но не и на педагогическия персонал и там може да има проблем. Причината е, че там единният разходен стандарт ще бъде като в останалите образователни институции, но намаленият брой деца ще рефлектира върху невъзможност да се достигне 17%-вият ръст. Това са малка част от всички училища – не повече от 5%“, казва още Стаматов.

„Третата група пък би се чувствала още по-комфортно, тъй като те ще получат повече от предвиденото. Това са училища, към които са се насочили децата, които са напуснали тези от втората група. Те обаче не са големи школа, тъй като при тях се наблюдава намаляване на броя на учениците, най-вече в гимназиален етап, което пък не води до възможност за намаляване на персонала. В същото време приемът на ученици в най-близкото до тях училище дава възможност за увеличаване на малчуганите в по-малките. Според мен с над 17% биха се увеличили заплатите в кварталните школа, които са били с по-малък брой възпитаници, но вече са с подобрен прием. Това са около 5% от училища, но те могат да бъдат и повече“, заяви Диян Стаматов.

„Това, че около 90% ще постигнат заложеното увеличение, е един много добър показател За голямо съжаление има учебни заведения, които се намират на места, където миграцията е толкова силна, че каквото и да направят там няма деца. Допълнителното финансиране, което достига до тях, не може да замести необходимостта от средства. До края на календарната година просветното министерство и общините биха намерили подходящ механизъм, с който да се осигури необходимият финансов ресурс за всички училища. Той не би трябвало да бъде толкова голям, тъй като става дума за малък брой“, обясни директорът.

Източник: monitor.bg