Мнения

Дисциплинарно наказание за виновника за гафа на матурата по английски

Експертът по английски език в МОН, който е отговорен за гафовете в теста по английски език вероятно ще бъде наказан дисциплинарно. Вече тече производство, обяви министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

Възможните дисциплинарни наказания за държавните служители са: забележка; порицание; отлагане на повишението в ранг с една година; понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година и уволнение.

В теста по английски език бяха допуснати грешки от МОН, които могат да се отразят на оценките на абитуриентите.

За тях сигнализираха родители, които посочиха шест грешки в петиция до МОН, в която отправяха искане за корекции в шаблона за оценяване на тестовете от матурата.

Грешките бяха във въпроси №5, №6, №23, №25, №26 и №52. Една от тях не можеше да бъде променена, защото се отнасяше до изречение в самия, вече проведен, тест (№52). Останалите пет бяха поправими, защото част от тях се отнасяха да неправилно зададени от МОН верни отговори в шаблона, а при друга част реално имаше повече от един верен отговор.

В резултат на петицията от министерството промениха шаблона и зададоха истинските верни отговори, но само за две от сбърканите задачи – №5 и №6, припомня Офнюз.