Мнения

Дистанционен курс “Интеграция на ромите в България в областта на образованието“

MERI България има удоволствието да покани общински експерти и членове на общински съвети от цялата страна да вземат участие в безплатния триседмичен дистанционен курс на тема „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“, който ще се реализира от 26 август до 15 септември 2013 г.

Удобството на курса е в обстоятелството, че курсистите имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за него/нея време.

Всяка седмица курсистите ще имат достъп до 2 нови урока (лекции) и до тест към всеки от тях. Тестът ще се състои от 5 въпроса по темата на урока и при правилни отговори на три от тях (половината въпроси + един) курсистът ще има достъп до следващия урок (лекция) и тест към него.
Достъпът до лекциите ще е 24х7, като курсистите ще имат възможност да запазят материала на своите компютри и да работят по него офлайн.

Лекциите и тестовете, обаче, след активирането им ще останат активни до края на курса, така че даден курсист, който, поради друг ангажимент, няма възможност да се включи в графика на провеждане на курса, ще има възможност да навакса с материала и теста към него.

Разпределението на темите по дати ще бъде както следва:

1-ва седмица: 26 август – 1 септември 2013 г.

Лекция 1. Увод към правата на човека
Лекция 2. Законова и нормативна основа на интеграцията на ромите в България

2-ра седмица: 2 септември – 8 септември 2013 г.

Лекция 3. Достъпът до образование на ромите в България – състояние и възможности за развитие
Лекция 4. Стратегии и политики за образователна интеграция

3-а седмица: 9 – 15 септември 2013 г.

Лекция 5. Институции на местно ниво, които определят и прилагат политиките за образование, и взаимодействието между тях
Лекция 6. Добри практики за интеграция на ромите в България в областта на образованието

Успешно завършилите курса ще получат Сертификат. Всеки от записаните в курса ще получи потвърждение за записването си, както и подробни указания как да влиза в страницата на курса и как да провежда самостоятелната си работа. Групата ще е до 20 участници и принципът за записване е „който пръв изпрати формуляр за участие, той/тя бива записан/а“.

Организаторите очакват Вашите попълнени Формуляри за участие до 23 август 2013 г., петък!
Изпращайте ги на rraycheva@flgr.bg

Документи

Obyava_integr_obrazovanie.doc (39,5 KB)
reg_form_MERI_obrazovanie_2013.doc (35,5 KB