Институции

Дискусия за интерактивността в образованието у нас

Представители на МОМН, образователни институции и бизнеса ще обсъдят как еволюира българското образование, какви са необходимите промени в него, по какъв начин училищните програми се фокусират върху творчеството и иновациите.

Това ще се случи на 12 април, в онлайн канала http://discussions.idg.bg, от 10:30 до 12:00 ч., по време на уебинара: „Интерактивно образование в България“. Онлайн дискусията е организирана от IDG.BG, с подкрепата на Майкрософт България и Мобилтел. Институционален партньор на уебинара е Министерство на образованието, младежта и науката.

Присъстващите на дискусията ще имат възможността да се запознаят освен с технологичните решения и техните съществени предимства за подобряване на образователния процес и с разглеждане на ПЧП като важната стъпка за модернизирането му.

Обсъждането има за цел да даде отговор на актуални въпроси, сред които в кои образователни предмети е важно използването на ИКТ, къде е най-подходящо да се акцентира, важни ли са каналите за комуникация между ученици и учители като имейли, социални мрежи и др., равнопоставени ли са учителят и ученикът в онлайн пространството, как да бъдат привлечени инвестиции за иновации в българското образование и мн.др.

След всеки от тематичните панели, слушателите имат възможност да се включат в обсъждането. Те могат да зададат въпросите си и чрез формата за предварителни въпроси, намираща се на http://discussions.idg.bg, където ще бъдат публикувани.

Подробна информация за дискусията, официалните гости и възможността за регистрация ще откриете на адрес http://discussions.idg.bg.