Мнения

Дискусия в Ямбол с работодатели за професионалното образование

На 07 януари 2009 г. в гр. Ямбол се проведе дискусия с работодатели за координиране дейностите по провеждане на държавната политика на територията на областта за професионалното образование и обучение, съобщи в. Делник. В дискусията, организирана от областния управител, са участвали над 50 работодатели от структуроопределящи сектори на икономиката в региона.

 

Работната среща се провежда месец след началото на поредицата срещи, насочени към оптимизиране на държавния план – прием в професионалните гимназии.

 

Мненията си по време на дискусията са споделили Николай Георгиев от “ABC – Инженеринг”, Кольо Колев – “Диана комерс – 1 “ЕООД, Георги Комитов – ”Хидросистем” ЕООД, Павел Додов – “Вилтон – 2” ООД, Александър Альошев – ”Елтър” ЕООД, Петър Николов – “Яша – П” ЕООД, Росен Николов – ”Виденов груп” ЕООД, Катя Иванова “Винпром Ямбол” ЕАД и др.

 

Работодателите са заявили, че е наложително да се активизира диалогът между образователните институции и бизнеса, като от особено значение е практическото обучение на учениците чрез стаж в конкретните фирми. Откроили са и тенденцията за пониженото ниво на образованието на завършващите, както и липсата им на мотивация за работа.

 

Заместник областният управител Нели Кадиева е призовала да се даде възможност и на работодателите да участват в изготвянето на план-приема чрез своите предложения.