Мнения Ученици Учители

Директор предлага общественополезен труд за родители, чийто деца отсъстват

Директорът на 119 СОУ Диян Стаматов предлага родители, чиито деца не са в класната стая и са без уважителна причина за отсъствията си, да полагат общественополезен труд в училището.

“Могат да бъдат принудени чрез общината и полицията да полагат общественополезен труд в училището. Те могат да свършат нещо много смислено в него – подреждане на дадено помещение или свършване на нещо друго. Това преди се наричаше подкрепа. Тази възможност е разписана в законодателството ни и го има като ангажимент, но не се използва”, казва той пред “Монитор”.

Коментарът му е по повод петицията до МОН, която Facebook групите “Учители за силно българско образование”, “Педагози” и “Класни ръководители” са изготвили заради предложението да обикалят с полицаи по домовете и да издирват “ученици в риск”.

По думите на Стаматов задължение на родителите е да осигурят присъствие на децата си в училище, а общините да следят за спазването на това задължение.

“Образованието е и право, което го превръща в безплатно. Когато един ученик отсъства от училище, нарушава основното си право и задължение по закон. Той се превръща в един малолетен престъпник, защото не е там. Хора, които не са в училище, са потенциално опасни за цялата ни страна и те биха разклатили в бъдеще нашата национална сигурност”, обяснява Стаматов.

Според него за издирването на деца, отпаднали от училище, трябва да бъде създаден екип от поне трима души – педагог, без да е задължително това да бъде класният ръководител, т.нар. обществен възпитател от районното управление, който трябва да издирва децата, които не са в училище, трябва да има и социален служител.

“Кварталният и полицията трябва да са на разположение, когато учениците ги няма. Учителят трябва да знае къде са децата, когато не са на училище. Това е едно от неговите основни задължения като педагог. Класният ръководител трябва да е наясно къде са неговите ученици без значение колко дни отсъстват те. Когато обаче детето тенденциозно не идва на училище, каквато е ситуацията в някои семейства, отношението трябва да бъде по-различно. През последните години се усеща отчуждаването на българските семейства от училище и това е предпоставка това да се случи”, смята той.

Стаматов признава, че родителят се нуждае от подкрепата на учителя, но комуникацията с него от дълго време е прекъсната и е нужно възстановяване.

По думите му държавата е променила своята политика към преподавателите и “увеличаването на заплатите трябва да бъде подкрепено с конкретни и ясни резултати”.

Източник: dnes.bg