Училища

Директорът на ФЕГ: Надявам се да имам удоволствието да продължа работа

–         Г-жо Богданова, разбрахме, че е предвидена среща с г-н Радан Кънев, осъществи ли се тя и какво си говорихте? 

–         Да, проведе се такава среща с г-н Радан Кънев и с г-н Мартин Димитров. Срещата беше между директора, представители на училищното настоятелство и представители на педагогическата колегия. Обяснихме на депутатите, че няма никаква обвързаност между гимназията и банката и това е много важно да се подчертае дебело. Единствената връзка е това, че банката е съфинансирала нашия проект за контрол на достъп. Съфинансирайки ни, тя ни предложи и една допълнителна екстра, това са така наречените дебитни карти, но те изобщо не са единствената възможност за учениците. Те са алтернатива преди всичко на магнитни карти, които, след решение на настоятелството, могат да бъдат предоставени на всички наши ученици и служители, напълно безвъзмездно.

–         Има обаче и втори начин за достъп –обикновена магнитна карта, така ли е?

–         Да, това е първа възможност, втората е – дебитната карта.

–         Приеха ли тези доводи депутатите, с които се срещнахте?

–         Да, разговорът беше изключително ползотворен и конструктивен. Те ни изслушах, разговорът беше абсолютно откровен. Представихме им всичко, което сме имали като идеи и възможности. Искам обаче да изясня и още нещо. Тези карти могат да се ползват и за стипендии, което не изключва възможността, при желание от страна на родителите, те да ни предложат и други техни банкови сметки или карти, по които да се превеждат стипендии.

–         Това е важно уточнение, защото тази информация до сега не беше ясна!

–         Предстои от 1 август да бъдат променени всички вътрешно-училищни правилници, във връзка с влизане в сила на новия закон. Нашият правилник за получаване на стипендии също ще бъде променен. И това ние също имаме предвид и също го споделихме с двамата депутати. Това ще залегне и в новия ни правилник за получаване на стипендии. Това е една възможност децата да получават своите стипендии и по карти, и по сметки.

–         От къде всъщност се зароди проблемът, защо въобще се стигна до такава проблемна ситуация?

–         Наистина тук ние по никакъв начин не сме имали ангажимент към банката-дарител. Точно от съображение да не бъда обвинена в реклама, не съм споменавала тези неща до сега, но явно това породи притеснения, че има някаква обвързаност,  свързаност. Не мога да си обясня това. Винаги, когато става въпрос за сигурност на деца е нормално да има голям обществен интерес. Хубаво е, че в един непосредствен разговор, хората които повдигнаха тази дискусия бяха информирани и изяснихме нещата.

–         Разбираме, че с двамата депутати сте изяснили темата, а остава ли депутатското питане в петък и какво очаквате от него?

–         Не мога да Ви дам отговор, какво ще стане в Народното събрание.

–         Имам предвид, дали Радан Кънев е направил уточнение по този въпрос, защото именно той отправи актуално питане до министър Кунева по казуса с пропускателния режим във ФЕГ.

–         Не сме говорили за това. Разговорът премина и към други теми, защото г-н Кънев е наш възпитаник и се интересува от живота на гимназията, от проблемите, които стоят и са най-злободневни за нас. Аз лично за себе си нямам от какво да се притеснявам. Предоставих на проверяващите колеги от МОН цялата информация и документация по този случай и нека тяхно да бъде решението! Г-жа Кунева ще прецени нещата, чакам нейното решение.

–         Ангажираха ли се двамата депутати и най-вече г-н Кънев, като Ваш възпитаник, да Ви помогнат с нещо?

–         Да, г-н Кънев предложи една хубава идея, още този месец да се осъществи по-голяма среща на учители и възпитаници на гимназията, за да се обсъдят всички проблеми, за които в по-тесен кръг говорихме  сега и да се предприемат някакви мерки за решаване на някои от проблемите. На мен тази идея също много ми хареса. Така че ще работим в тази посока.

–         Какво очаквате след отговора на министър Кунева?

–         Надявам се да имам удоволствието да продължа да работя. Нямам нито един работен ден извън училище. За мен първо са децата и тяхната сигурност. Това, което най-много ме притеснява е, че дебатът се измести към магнитния носител, а не за това, какво е направено в посока сигурност. За мен водещо е осигуряването на сигурността на децата. Съжалявам, че дискусията в обществото се измести по такъв начин. Една система за сигурност е много скъпо удоволствие и едно централно училище не може да пренебрегне този проблем. Ние от години търсим съфинансиране, защото делегираният бюджет не ни достига.

–         Стана ясно, че сте намерили разбиране от двамата депутати – г-н Радан Кънев и г-н Мартин Димитров. Те ангажираха ли се евентуално да Ви подкрепят, ако се стигне до някакво негативно решение по казуса с пропускателния режим във ФЕГ?

–         Това не мога аз да го коментирам, защото това не е моето ниво. Не бих си позволила да им задам директно такъв въпрос. Поставям гимназията на първо място и себе си на второ място. Удовлетворена съм от срещата с депутатите и смятам, че проблемът възникна от неправилно тълкуване на намеренията ни, отколкото от начина на финансиране на този проект.