Учители

Директори на учебни заведения обсъдиха проекта за Закон за училищното образование

Директорите на училища и детски градини от София-град обсъдиха вчера със заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева новия проектозакон за училищното образование.

Обсъждането се предхожда от квалификационния обучителен семинар за директорите на столични училища и детски градини, който се провежда от 1 до 3 декември 2014  г. в  гр. Сандански.

По-рано зам.-министър Кастрева се срещна и с директорите от регион Враца, които също изразиха своите виждания по предложения проектозакон.

Семинарът се организира от РИО – София-град и столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и има за цел усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини. В обучителната програма са включени теми като: „Здраве и безопасност в учебните и детските заведения“, „Родителски  стилове, комуникация в условия на криза“, „Общуване с родители, програми за партниране със семейството“, „Закон за обществени поръчки“ и „Бюджет 2015 г – формула за разпределяне на Единния разходен стандарт (ЕРС) и Правила за работна заплата“.