Училища

Директори връщат ромчета от училище

Директори на училища в България не искат да записват деца от ромски произход с основен аргумент, че няма места в паралелките, обявиха на пресконференция от сдружение „Деца и юноши“.

Притесненията на училищните ръководители са свързани и с нарушаването на процентното отношение между децата от български и ромски произход, коментираха още от сдружението.

Друг мотив за отказ е, че родителите на деца с български произход биха ги отписали от съответното училище, обясни изпълнителният директор на сдружението Марияна Писарска.

Ромчетата не посещават училище обаче не винаги по вина на училищата. Техните семейства трудно биват убеждавани в необходимостта от образование.

Друга причина да не се приемат децата, особено в детските градини, е хигиената.

От 59 деца (от 3 до 16-годишна възраст), с които работи организацията, в училище или детска градина са записани едва 12.